Hypersilver
INOVIT Revolve Hypersilver Image
Black Machined
INOVIT Revolve Black Machined Image
Revolve
Available Finishes: Hypersilver, Black Machined
Available Sizes: 19x8.5, 19x9.5, 20x10, 20x8.5, 22x10.5, 22x9
Gray
INOVIT Torque Gray Image
Silver
INOVIT Torque Silver Image
Black
INOVIT Torque Black Image
Black Tint
INOVIT Torque Black Tint Image
Red
INOVIT Torque Red Image
Torque
Available Finishes: Gray, Silver, Black, Black Tint, Red
Available Sizes: 19x8.5, 19x9.5
Hypersilver
INOVIT Vector Hypersilver Image
Silver
INOVIT Vector Silver Image
Red
INOVIT Vector Red Image
Black
INOVIT Vector Black Image
Vector
Available Finishes: Hypersilver, Silver, Red, Black
Available Sizes: 19x8.5, 19x9.5, 20x10, 20x8.5
Hypersilver
INOVIT Speed Hypersilver Image
Black Tint
INOVIT Speed Black Tint Image
Gray
INOVIT Speed Gray Image
Red
INOVIT Speed Red Image
Black
INOVIT Speed Black Image
Speed
Available Finishes: Hypersilver, Black Tint, Gray, Red, Black
Available Sizes: 19x8.5, 19x9.5, 20x10, 20x8.5
Black Machined
INOVIT Force 5 Black Machined Image
Hypersilver
INOVIT Force 5 Hypersilver Image
Force 5
Available Finishes: Black Machined, Hypersilver
Available Sizes: 17x7.5, 18x8, 18x9, 19x8.5, 19x9.5, 20x10, 20x8.5
Black
INOVIT Turbine Black Image
Silver
INOVIT Turbine Silver Image
Satin Gray
INOVIT Turbine Satin Gray Image
Red
INOVIT Turbine Red Image
Gray
INOVIT Turbine Gray Image
Turbine
Available Finishes: Black, Silver, Satin Gray, Red, Gray
Available Sizes: 20x10.5, 20x9
Black Machined
INOVIT Spin Black Machined Image
Spin
Available Finishes: Black Machined
Available Sizes: 20x10.5, 20x9, 22x11, 22x9.5
Silver
INOVIT Thrust Silver Image
Black
INOVIT Thrust Black Image
Red
INOVIT Thrust Red Image
Machined Black
INOVIT Thrust Machined Black Image
Hypersilver
INOVIT Thrust Hypersilver Image
Thrust
Available Finishes: Silver, Black, Red, Machined Black, Hypersilver
Available Sizes: 19x8.5, 19x9.5, 20x10, 20x8.5
Black Machined
INOVIT Force 4 Black Machined Image
Hypersilver
INOVIT Force 4 Hypersilver Image
Force 4
Available Finishes: Black Machined, Hypersilver
Available Sizes: 15x6.5, 16x7, 17x7
Black
INOVIT Sonic Black Image
Hypersilver
INOVIT Sonic Hypersilver Image
Sonic
Available Finishes: Black, Hypersilver
Available Sizes: 18x10, 18x8, 18x9, 19x8.5, 19x9.5, 20x10, 20x8.5
Black Chrome
INOVIT Haste Black Chrome Image
Hypersilver Chrome
INOVIT Haste Hypersilver Chrome Image
Haste
Available Finishes: Black Chrome, Hypersilver Chrome
Available Sizes: 18x8, 18x9, 19x8.5, 19x9.5, 20x10, 20x8.5